بخون حالشو ببر

جمله های بامزه وباحال:
نویسنده : niloofar - ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ شهریور ،۱۳٩٠

 

1:ایرانسلی های گرامی ماباهم رابطه تنگاتنگی داریم چرا؟چون:1)ماباهم دوستیم.2)باخط های دایمی دشمنیم.3)درمزاحمت هاباهم همکاریم.4)کمتراز2صفحه اس ام اس نداریم.5)طرح های مابه زودی به 24رنگ خواهدرسید.6)شب هابابی خوابی عجیبی مواجهیم.7)درهنگام اس ام اس زدن خط های دایمی باحسرت به مانگاه میکنند.8)جعبه دریافت ماهمیشه پراست.9)دایمی هادرکف مکالمه بیش از10دقیقه ماندندزبان

2:تاحالابه رابطه دوتاچشم دقت کردید؟باهم بازمیشندباهم بسته میشندباهم میخندن باهم گریه میکنن باهم میچرخن جالب اینجاست که هیچ کدوم هم اون یکی رونمیبینه دوستی یعنی این حالادقت کردی؟این دودوست فقط وقتی یه دخترجلوشون ظاهرمیشه یکیشون بسته میشه واون یکی باز میمونه(چشمک)نتیجه گیری اخلاقی:دخترحتی بهترین ومحکم ترین دوستی روبه هم میریزه!!!!!!!!!!!!!خجالت

3:میتونی تصورکنی باهم لب دریانشستیم؟که باهم به یه سفرطولانی میریم ازجنگل تادریا؟که تویه شب بارونی شونه به شونه باهم قدم میزنیم؟اماایناروهم که بتونی تصورکنی نمی تونی تصورکنی که آشپزی باتک ماکارون چقدرراحته!!!!!!!!!!یول

4:ایامیدانیدچراناپلئون همیشه لزکمربندقرمزاستفاده میکرده واین که حکمت کمربندناپلئون چیست؟این سوال برای خیلی هاپیش آمده وجواب آن فقط یک جمله است:برای اینکه ازافتادن شلوارش جلوگیری کند.لبخند

5:قطعه ای ادبی ازیک شاهکاربزرگ ادبیات:شب بودوخورشیدبه زوشنی می درخشیدپیرمردی جوان یکه وتنهاباخانواده اش درسکوت گوش خراش خیابان قدم زنان ایستاده بود.چشمک

6:وقتی پیرمیشی ممکنه موهادندون هاحافظه وخیلی چیزهای دیگه روازدست بدی ولی زیبایی هاتو هیچ وقت ازدست نمیدی چون آدم چیزی روکه نداره ازدست نمیده!!!!!!!!!دل شکسته

7:نمی نویسم چون میدانم هیچگاه نوشته هایم رانمی خوانی!حرف نمیزنم چون میدانم هیچگاه حرف هایم رانمیفهمی!نگاهت نمیکنم چون تواصلانگاهم رانمببینی!صدایت نمیزنم زیرااشک هایم برای توبی فایده است!فقط می خندم چون درهرصورت می گویی من دیوانه ام.!!!!!!!فرشته


comment نظرات ()